Privacybeleid

1. Opstelling door Opinea van een Opinea Panellidbestand.
Opinea verzamelt alle ledeninformatie in een bestand. Deze informatie wordt gebruikt door Opinea om de Rekeningen te beheren en te verwerken in statistieken. Opinea zal alle geschikte technische- en organisatiemaatregelen in het werk stellen om deze persoonlijke gegevens te beschermen.

2. Bescherming van persoonlijke gegevens – wijziging
Als online marktonderzoek specialist, staat bij ons de bescherming en respect van privacy hoog in het vaandel, alsmede de bescherming van alle codes die gegeven worden. Als ESOMAR lid zullen wij handelen in overeenstemming met de regels en principes van de International Code CCI / ESOMAR voor de Practice of Social and Market Research, en in overeenstemming met alle van kracht zijnde nationale wetten. Ieder Lid heeft recht op oppositie, toegang en wijziging van de hem betreffende gegevens. Zo kan ieder panellid zijn persoonlijke gegevens corrigeren, aanvullen, verduidelijken, bijwerken of wissen wanneer deze informatie onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verjaard is of waarvan het opslaan of gebruik, verspreiding of het bewaren hiervan verboden is. Ieder Lid kan op elk moment dit recht uitoefenen door de procedure te volgen zoals beschreven in de rubriek “MEMBERS ONLY” en in “UW VRAGEN”. Bij de sluiting van de Rekening en na iedere enquête worden de vertrouwelijke gegevens betreffende het Lid opgeslagen in een archief, en dit voor een periode van twee jaar.

3. Cookies
Een of meerdere “cookies ” zullen op de harddrive van het Lid geplaatst worden, om onder andere het beheer van Opinea Panel te vergemakkelijken, en voor statistische doeleinden (nageslagen pagina’s, datum en uur van de raadplegingen, enz.). Het Lid staat toe dat Opinea deze “cookies” plaatst en gebruikt. Het Lid is op de hoogte van het feit dat hij de installatie van de “cookies” kan weigeren, onder andere op Internet Explorer en Netscape Navigator.

4. Adresgegevens van de onderneming
Opinea SARL
3, rue de l’Arrivée
75015 PARIJS – FRANKRIJK
Tel.: +33 (0)1 45 53 99 84
Fax.: +33 (0)1 72 33 55 59

Kamer van Koophandel van Parijs nr. 479 773 459

Publicatiedirecteur: M. Alex MAIREY