Ons handvest

gedragscode voor onderzoeken op Internet” verbonden, uitgegeven door Esomar.
De verplichtigingen van Opinea:

  • … Uw antwoorden blijven geheim. Opinea beschermt de informatie die uw persoonlijke rekening bevat, en die alleen via uw wachtwoord en identificatie toegankelijk is.
  • … Uw persoonlijke gegevens worden gerespecteerd: De door u gegeven persoonlijke informatie zullen alléén voor statistische doeleinden gebruikt worden. Uw informatie zal alléén aan derden overgedragen worden als u daar mee akkoord gaat.
  • … U hebt te allen tijde toegang tot uw persoonlijke gegevens, die u kunt wijzigen of wissen. Als u dat wenst kunt u uw medewerking aan Opinea stoppen.
  • … Opinea zal de tijd dat u besteed heeft om een enquête in te vullen vergoeden. De inschrijving op de website panelopinea.com is gratis, er wordt géén financiële bijdrage worden gevraagd.

  • … U zult regelmatig uitgenodigd worden om aan onze enquêtes mee te werken, maar bent helemaal niet verplicht dit te doen.

Voor meer informatie betreffende de bescherming van uw persoonlijke gegevens kan u de algemene voorwaarden raadplegen op per mail contact met ons opnemen: contact@opinea.com