Algemene Voorwaarden

1. Onderwerp
De maatschappij Opinea laat op rekening van zijn partners en cliënten online marketingstudies uitvoeren door panelleden die zich vrijwillig geregistreerd hebben op haar website en uit klantenbestanden.
Dit document heeft als doel de algemene gebruiksvoorwaarden van deze services door de Leden van het Opinea Panel vast te stellen, dat wil zeggen de houders van een Rekening op de website http://www.panelopinea.com.

2. Kwaliteit
De Leden van het Opinea Panel kunnen alleen maar fysieke personen zijn. Alle ondernemingen geregistreerd bij de Kvk en verenigingen zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
Personen die deel willen nemen aan het panel moeten:
– ouder dan 15 jaar zijn
– in Nederland wonen
– Nederlandstalig zijn
– de algemene functioneringsvoorwaarden geaccepteerd hebben

3. Lid worden/Lid met eigen Rekening.
Een persoon wordt panellid wanneer deze:
– het Opinea Panel inschrijvingsformulier volledig ingevuld heeft,
– ingestemd heeft met de algemene functioneringsvoorwaarden van Opinea Panel,
– de door Opinea gestuurde de bevestigingsmail van inschrijving beantwoord heeft.
De beheerder van het Opinea Panel behoudt zich het recht om een inschrijving te accepteren of te weigeren zonder daarvoor een reden te hoeven geven.

4. Identificatie en paswoord
Het lid-rekeninghouder is in het bezit van een identificatie en een paswoord die door Opinea zijn goedgekeurd. Door het paswoord kan het Lid zich identificeren en toegang krijgen tot persoonlijke en vertrouwelijke Services. Het Lid is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van zijn wachtwoord. Het gebruik van de identificatie en paswoord van een ander lid is streng verboden.

5. Plicht van het panellid
Algemeen genomen zal het panellid actief en regelmatig meewerken aan de enquêtes die hij aangeboden krijgt. Zijn deelname is absoluut niet verplicht.
– Het lid moet de vragen eerlijk en spontaan beantwoorden, naar gelang zijn persoonlijkheid, zijn smaken en zijn bezigheden.
– Hij zal de natuur van de producten en concepten beschreven in de enquêtes geheim houden.
– Het panellid zal zijn persoonlijke informatie bijwerken.
– Het Lid kan niet al of een gedeelte van zijn rechten en verplichtingen aan derden overdragen. Het contract is persoonlijk en uniek, ieder lid beschikt over één identificatie.
– De enquêtes worden vooral per mail toegezonden. Maar de personen die uitdrukkelijk (op het inschrijfformulier) aangegeven hebben ook dat ze ook per telefoon of per brief gecontacteerd kunnen worden, kunnen voorstellen krijgen voor telefonische enquêtes, groepsbijeenkomsten, producttesten…

6. Het niet respecteren van het handvest – Verantwoordelijkheid
Bij het niet respecteren van de verplichtingen en de gedragscode, behoudt Opinea zich het recht om direct en zonder formaliteiten de toegang tot de ledenrekening op te heffen. De punten zullen meteen geannuleerd worden.
Opinea heeft informatica-instrumenten die het mogelijk maken om:
– Onsamenhangende antwoorden op te sporen
– De antwoordtijd van de panelleden te controleren
– Panelleden met meerdere rekeningen op te sporen
– Onzedelijke antwoorden op te sporen

7. Contractduur
Dit contract gaat van kracht wanneer deze handvest door het Lid geaccepteerd is, onder voorbehoud van bevestiging door Opinea aan het Lid dat de Rekening geopend is, en dit voor een onbepaalde tijd. Beide partijen kunnen dit contract zonder motief of opzegtermijn beëindigen.

8. Vergoeding van de panelleden
Eenmaal ingeschreven ontvangen de internauten die panellid zijn geworden vergoedingen door de enquêtes in te vullen die ze naar hun mailadres toegestuurd hebben gekregen. De vergoedingen worden beheerd via de elektronische portemonnee ClickandBuy: www.clickandbuy.com.

9. Beschikbaarheid van de Services
Opinea probeert de website nl.panel.opinea.com 24/7 toegankelijk te houden, maar is hiertoe niet verplicht. Opinea kan dus de toegang onderbreken, onder andere voor onderhoud en upgrading, of om andere redenen, waaronder technische. Opinea is in geen geval verantwoordelijk voor de onderbrekingen, noch voor de consequenties die deze tot gevolg kan hebben voor het Lid of derden. Opinea levert geen persoonlijke assistentie of “hot line”. Het Lid kan in geval van problemen terecht op de FAQ (Uw Vragen). U wordt eraan herinnerd dat Opinea de kenmerken van zijn Services op elk moment kan beëindigen of wijzigen, en dit zonder opzegtermijn. Opinea is in geen geval verantwoordelijk voor de schade opgelopen door de Leden of derden door de services geboden door Opinea, en dit onder andere omdat de geleverde services op panelopinea.com gratis zijn.

10. Beschikbaarheid/Veiligheid – internetnetwerk
Het Lid verklaart en verzekert dat hij de kenmerken en beperkingen van Internet kent, onder andere dat betreffende de overdracht van gegevens en informatie van een relatieve technische betrouwbaarheid zijn, daar deze circuleren op heterogene netwerken met verschillende technische kenmerken en capaciteiten, dat in bepaalde periodes de toegang kan verstoren of onmogelijk maken.

11. Citaten – Promotie – Publicatie
Opinea kan informatie citeren waarvan het Lid duidelijk verklaard heeft dat deze bruikbaar zijn, voor de presentatie, de promotie, de reclame en/of marketing betreffende zijn activiteiten en/of services. Het Lid geeft hierbij Opinea voor dit doel alle nodige toestemmingen.

12. Overig
De partijen zijn overeengekomen dat Opinea het recht heeft om zijn services en/of de bepalingen van deze Handvest te wijzigingen, gezien de technische ontwikkeling van de service. Opinea zal de Leden op de hoogte stellen van wijzigingen in de Handvest. De wijzigingen zijn gepresenteerd op de website panelopinea.com en het is aan het Lid om zich hiervan op de hoogte te stellen. Ieder geschil, dat na bemiddeling mislukt is, zal onderworpen worden aan de bevoegde rechtbanken.

13. Adresgegevens van de onderneming
Opinea SAS
3, rue de l’Arrivée
75015 PARIS
FRANCE

Paryski Rejestr Handlu i Firm n°479 773 459 000 25